Εξειδικευμένοι Κύκλοι Μαθημάτων Μαγειρικής – Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της αγοράς 


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ SNACK & SANDWICHES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΛΥΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ SUSHI

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ PIZZA

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ CHOCOLATERIE

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πληροφορίες:  www.mathimatamageirikis.gr