Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Αρ. Φύλλου 3106, 9 Δεκεμβρίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600
Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο