Έκτακτη παραγγελία εδόθη από την εισαγγελία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, η οποία και αναφέρει:

Να διενεργείται άμεση παρέμβαση για την εφαρμογή της Νομοθεσίας 4637/2019 για την διατήρηση της κοινής ησυχίας των πολιτών, για τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες. Ζητείται από τα αστυνομικά όργανα και τους υγειονομικούς επόπτες να τιμωρούν τους παρά τον νόμο δρώντες. Οι δε εισαγγελείς να διατάσσουν την Αυτόφωρη διαδικασία. Η ως άνω έκτακτη ειδική παραγγελία από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ προέκυψε μετά από τις έντονες ηχορρυπάνσειςπροερχόμενες από μουσική– έντονους θορύβους από δίκυκλα – αυτοκίνητα κ.λ.π., σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Υπενθυμίζεται ότι: με τον Νόμο 4637/18-11-2019 και στο άρθρο 10 η ηχορύπανση από πταίσμα χαρακτηρίστηκε πλημμέλημα που σημαίνει ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗ και από 5.000 έως 10.000 ευρώ πρόστιμο.

Σημαντικές Επισημάνσεις:

1. Εάν εξακριβώνεται ηχορρύπανση σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ακόμη και πρωινή ώρα επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται.
2. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι: (α) κατά τη θερινή περίοδο: Από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 και (β) κατά τη χειμερινή περίοδο: Μεσημβρινή: Από 16:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30, (γ) Θερινή περίοδος είναι: από 1- Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, (δ) Χειμερινή από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου