ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Η σημερινή ενημέρωση αφορά όλους τους επιχειρηματίες – αυτοαπασχολούμενους και υπαλλήλους, μετά από τις ανακοινώσεις των έκτακτων μέτρων στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών – Ανάπτυξης και Εργασίας, η οποία έλαβε χώρα στα τηλεοπτικά κανάλια σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι. ΠΡΟΣΟΧΗ η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ενημέρωση από οποιοδήποτε φορέα, μπορεί να δημιουργήσει παραπληροφόρηση εάν προηγουμένως δεν έχουν εκδοθεί οι ανάλογες αποφάσεις – υπό τύπου εγκυκλίου – Υπουργικής Απόφασης – Νομοθεσίας. Στην σημερινή ενημέρωση θα αναφέρουμε γενικά τα ουσιώδη σημεία στήριξης που τόνισαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί. Άμεσα θα επακολουθήσει νέα ενημέρωση με ειδικευμένα όλα τα μέτρα με την προϋπόθεση της έκδοσης Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων – Εγκυκλίων.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη για την συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων, είναι Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται έστω η οποιαδήποτε μείωσης των θέσεων εργασίας.

  1. Όλοι οι υπάλληλοι επιδοτούνται, με διάφορα προγράμματα όπως άδεια ειδικού σκοπού κλ.π.
  2. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση, είτε εν μέρει, τάσσονται στα μέτρα στήριξης.
  3. Επιχειρήσεις με μείωση των τζίρων.
  4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δοθούν ευεργετικά δάνεια για την ρευστότητά τους.
  5. Επιδότηση ενοικίου των επιχειρήσεων.
  6. Ειδικό χρηματικό βοήθημα ανά επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  7. Όλα τα χρέη (ΟΑΕΕ – ΕΦΚΑ – ΔΟY – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) αναστέλλονται έως τον Ιούνιο μήνα.

Αναφέρουμε σημαντικό στοιχείο της τοποθέτησης του Υπουργού Οικονομικών. Η ένταξη των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων σε όλες τις ευεργετικές ρυθμίσεις θα στηρίζεται στο ΚΑΔ της επιχείρησης.

Επαναλαμβάνουμε ότι με ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος