[Νόμος 4808/2021 (Α’ 101)]

Σχεδόν το σύνολο των εργοδοτών γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Επιθεωρητές Εργασίας κατά τους ελέγχους.

Υπενθυμίζεται από την ΠΑΝΣΕΚΤΕ ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή, που έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη προστασία των Επιθεωρητών (Νομική και Οικονομική) ακόμα και σε παραβίαση λαθών εκ μέρους τους. Η ενημέρωση αφορά ευθέως τον εργοδότη και ενέχει πρόστιμο από 500 έως 10.500 Ευρώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4808/2021 (Α’ 101).
Ο ως άνω Νόμος παρέχει την δυνατότητα στον εργαζόμενο ακόμη και να αποχωρήσει από την εργασία του, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κινδύνων για την ασφάλειά του – κίνδυνος για την ζωή του και την υγεία του.
Επίσης, σε περιπτώσεις βίας – παρενόχλησης ο εργαζόμενος αποχωρεί από την εργασία του χωρίς περικοπή του μισθού του,  καταγγέλλοντας το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Εάν ο εργοδότης δεν λάβει συγκεκριμένα αποτελεσματικά μέτρα, για να παύσει ο κίνδυνος, επιβάλλεται πρόστιμα 1.500 Ευρώ για κάθε μέρα μέχρι συμμόρφωσής του.
Εφ’ όσον όμως ο εργοδότης συμμορφωθεί, ο εργαζόμενος υποχρεούται να επιστρέψει στην εργασία του.
Δ.Τ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
“ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.”