Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Συνάδελφοι, Επιχειρηματίες,

Πολλά τα σχόλια και οι ανακοινώσεις σχετικά με τις μεταχρονολογημένες ΕΠΙΤΑΓΕΣ.

Μέχρι και αυτή την στιγμή που δημοσιεύουμε την παρούσα ενημέρωση, δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την Αναστολή 75 ημερών πληρωμής των Επιταγών.

Ο κορμός και η ουσία του ως άνω ζητήματος έχει ως εξής:

  • Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, όλες οι επιταγές υπάγονται στην αναστολή της πληρωμής κατά 75 ημέρες, σε εκείνες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.
  • Η έναρξη της αναστολής κατά 75 ημέρες, έχει έναρξη από την ημερομηνία λήξης της επιταγής.
  • Το μέτρο της Αναστολής, ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν στις Τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω που δημοσιεύουμε είναι απλές ανακοινώσεις του Υπουργείου εν αναμονή του Νόμου ή της Υπουργικής Απόφασης.
  • Το μέτρο της Αναστολής ισχύει από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου και μέχρι την 31 Μαΐου 2020.
  • Η Αναστολή πληρωμής επιταγών ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ως επίσης και οι δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις.

Θυμίζουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση την υπαγωγή στον ΚΑΔ.