Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τη σημερινή μας ενημέρωση, προσδιορίζουμε επακριβώς τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις μας από τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Ο νόμος στον οποίο ορίζονται τα προβλεπόμενα μέτρα είναι ο 4387/2016 άρθρο 2. Ο ανωτέρω νόμος αντικαταστάθηκε με τον νόμο 4670/2020 άρθρο 22.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 30-09-2020 ΕΩΣ 31-10-2020

  • Για τις διάφορες ρυθμίσεις έως 31/03/2020, δίνεται τρίμηνη παράταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

  • Η υπαγωγή στις ως άνω ευεργετικές διατάξεις στηρίζονται στον ΚΑΔ της επιχείρησης.

Υπενθυμίζουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, ως επίσης και την μείωση των ενοικίων κατά 40%. Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει σχεδόν καθημερινά επεκτείνονται και εκδίδονται νέοι ΚΑΔ υπαγωγής στις ευεργετικές ανακοινώσεις των συναρμοδίων Υπουργείων.

ΤΟ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ