1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το Ν. 3868/2010 Άρθρο 17 παρ.3
  ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)
1. Κάπνισμα στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπε-ριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

2. Κάπνισμα στα παντός είδους κυλικεία. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

3. Κάπνισμα σε κλειστούς ιδιωτικούς χώρους εργασίας. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

4. Κάπνισμα στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

5. Κάπνισμα στους παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. ·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

6. Κάπνισμα σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

7. Κάπνισμα στους χώρους νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών παιδότοπων κλειστών και υπαίθριων και όλων των ιδρυμάτων Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών. ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

100€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

8. Κάπνισμα στους κλειστούς χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση της σήμανσης Παράρτημα των Γ΄και Δ΄

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

100€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

9. Κάπνισμα στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

10. Κάπνισμα στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών ·  Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

·  Μη πραγματοποίηση συστάσεων από παραβάτες

·  Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων

·  Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

·  Μη ανταπόκριση του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση από παράβασης

·  Μη συνεργασία του υπεύθυνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

ΑΠΟ

500€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

10.000€

ΑΠΟ

50€ για κάθε παράβαση

ΕΩΣ

500€

Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους υπευθύνους καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ. για παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους, την εργασία ανηλίκων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν.3868/2010.

1. Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους 1000€ για κάθε παράβαση
2. Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους από επιχείρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά 1000€ για κάθε παράβαση
3. Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 1000€ για κάθε παράβαση
4. Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρου διασκέδασης, όπου πωλείται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων. 1000€ για κάθε παράβαση
5. Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων. Ν3730/2008 Άρθρο 4 1000€ για κάθε παράβαση


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους για παράβαση των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού.

1. Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού 2000€ για κάθε παράβαση


Τι σημαίνει εξωτερικός χώρος καπνιζόντων, Άρθρο 17 παρ. 5/3868/2010

Εξωτερικοί χώροι θεωρούνται εκείνοι που περιμετρικά είναι ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός» χώρος νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενα ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένο, με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

Σε ποιους χώρους επιτρέπεται το τσιγάρο.

  1. Στους εξωτερικούς χώρους όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ.5 του Ν 3868/2010.
  2. Εξαιρούνται οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή προϊόντων καπνού Άρθρο 16 παρ. 1 Ν.4633/299.
  3. Εξαιρούνται οι χώροι που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές στα αεροδρόμια της χώρας.

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν. 3730/2008. ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΓΗ ΜΠΑΡ.

Άρθρο 4

Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά

Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων

Άρθρο 6

Διοικητικές κυρώσεις

…..Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως τριών (3) μηνών η πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών και, εάν η επιχείρηση δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοόλ, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ……

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε. (Υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Επιτρέπεται:    Ν 3868/2010 Άρθρο 16 παρ. 7

α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.