(*ΠΑΝΣΕΚΤΕ)

Η άναρχη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο των αμοιβών για την χρήση Μουσικής, ως επίσης και η βιομηχανία Αγωγών και Ασφαλιστικών Μέτρων από GEA – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΔΕΜ, για μια ακόμη φορά ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ από την Απάντηση του Ο.Π.Ι. (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), σε ερώτημα της ΠΑΝΣΕΚΤΕ για την αύξηση του Αμοιβολογίου 25% από τον GEA.

Ο Αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η κείμενη Νομοθεσία 2121/93 άρθρο 23 και 4481/2017, είναι μονόπλευρη. Είναι γεγονός ότι η αύξηση του Αμοιβολογίου 25% δεν ανταποκρίνεται σε αντικειμενικά κριτήρια της αγοράς για την διαμόρφωση της ανωτέρω απαράδεκτης Αύξησης.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι κάθε ενέργεια διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού μέχρι στιγμής είναι ημίμετρα και λειτουργούν προς όφελός τους. Η Απογοήτευση και η Αγανάκτηση των χιλιάδων Συναδέλφων ήδη έχει εκδηλωθεί σε έντονο βαθμό και στο Αρμόδιο Τμήμα Ο.Π.Ι. (Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας).

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού