(Υπ. Απ. 7062/02-02-2021)

Ενημερώνουμε όλους τους συνάδελφους της εστίασης, που δραστηριοποιούνται σε take away και delivery υπηρεσίες, την τροποποίηση που ανακοινώθηκε στις 02-02-2021 με την Υπ. Απ. 7062.

     ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ απαγορεύεται με την ως άνω υπουργική απόφαση, η παραμονή πελατών είτε στον εσωτερικό , είτε στον εξωτερικό χώρο για take away. Την αποκλειστική ευθύνη φέρει η επιχείρηση στην οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στον πελάτη 300 ευρώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

  1. Στην πραγματική της διάσταση η ως άνω απόφαση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ το take away και προτείνουμε σε όλους τους συνάδελφους να παρέχουν μόνο υπηρεσίες delivery.
  2. Το διοικητικό πρόστιμο είναι εξοντωτικό (3.000 ευρώ)
  3. Η εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης είναι για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από 02-02-2021 έως 08-02-2021.

Ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, διότι η παρούσα υπουργική απόφαση είναι συγκεχυμένη και δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης.