Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους ως επίσης Επιμελητήρια, Σωματεία, Ομοσπονδίες, Συλλόγους και οποιοδήποτε άλλον φορέα που εκπροσωπεί τον κλάδο μας να ενεργοποιηθεί, ούτως ώστε με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες του, ο Δήμος της περιοχής να προχωρήσει στην έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Η ως άνω απαλλαγή προβλέπεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ 68 Τεύχος Α άρθρο 37 παρ. 9 τις 20-03-2020.

Γνωστό σε όλους ότι τα διαστήματα που διεκόπη η λειτουργία των επιχειρήσεών μας, με εντολή Δημόσιας Αρχής, αγγίζουν τους 6 μήνες υπολογίζοντας και τον Δεκέμβριο μήνα, ως επίσης και τις αποκλίσεις με τα τοπικά lockdown.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν συνάδελφοι έχουν πληρώσει τους προηγούμενους μήνες προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το συμψηφισμό με τα επόμενα μελλοντικά τέλη