ΘΕΜΑ: «ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις επανειλημμένες ενημερώσεις μας έχουμε τονίσει τις απρόβλεπτες καταστάσεις που δημιουργούνται ή επρόκειτο να δημιουργηθούν στα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

Πριν λίγο διάστημα για καθαρά πολιτικούς λόγους εδόθη άδεια στην ΕΔΕΜ για τα πνευματικά δικαιώματα.

Τι είναι η ΕΔΕΜ:

Είναι ένωσης συνθετών και δημιουργών οι οποίοι δημιούργησαν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.  Στερούνται όμως του σχεδίου βιωσιμότητας, απαραίτητη προϋπόθεσης για να τους δοθεί η άδεια ως προβλέπεται από τον Νόμο 2121/1993 και 4481/2017.

Σε πραγματικό όμως επίπεδο η ΕΔΕΜ είναι ακόμη στον αέρα από πλευράς ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ διότι ήδη Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ βασικός ανταγωνιστής της, προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση της άδειάς της.

Επαναλαμβάνουμε ότι η διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών  δικαιωμάτων είναι στο στάδιο που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μέλλει γενέσθαι.

Τονίζουμε πολλές φορές και εφιστούμε την προσοχή του κάθε συνάδελφου ότι ανεξάρτητα από όλα τα ανωτέρω ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να πληρώνει τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα και μάλιστα και των προηγούμενων ετών, εκτός εάν χρησιμοποιεί ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ που δεν υποχρεούται να πληρώνει ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – GEA – ΕΥΕΔ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος