(Υπουργική Απόφαση 91354/30-8-2017 Τ.Δ. αρ. φυλ. 2983)

Έξαρση παρατηρείται σε όλη την Επικράτεια από την μη τήρηση εφαρμογής των διατάξεων στους τιμοκαταλόγους π.χ. για τιμές – ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία στις ονομασίες των ειδών κλπ.

Συγκεκριμένα:

Αναφέρουμε εκείνα τα σημεία του τιμοκαταλόγου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης εφαρμογής από την κείμενη Νομοθεσία, διότι όπως ενδεικτικά αναφέρουμε για απλές παραλείψεις μας, τις πληρώνουμε πολύ ακριβά από τους ελεγκτές του τμήματος Εμπορίου.

Τα άρθρα 69 -70 και 71της ως άνω Απόφασης για την Εστίαση και Διασκέδαση αναφέρουν τα παρακάτω:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – Πεδία Εφαρμογής

 • Υποχρεούνται να τηρούν τιμοκατάλογο οι επιχειρήσεις, Εστιατόρια- καταστήματα μαζικής
  Εστίασης – οτιδήποτε κατάστημα αναψυχής, ταβέρνες – καφέ – καφετέριες – καφενεία –
  Ξενοδοχεία – καταλύματα και όλα τα συναφή. (Η μη ύπαρξη τιμοκαταλόγου το πρόστιμο
  ανέρχεται στα 1000 ευρώ).
 • Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις όλα τα είδη που σερβίρονται να έχουν καταγραφεί στον
  τιμοκατάλογο(η μη αναγραφή όλων των ειδών επιφέρει 500 ευρώ πρόστιμο).
 • Υποχρεωτική αναγραφή του τιμοκαταλόγου στην ελληνική γλώσσα και προαιρετική σε μία ακόμη ή περισσότερες. (Η μη τήρηση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα επιφέρει 500 ευρώ πρόστιμο).
 • Τιμοκατάλογος για Α.Μ.Ε.Α. επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου (π.χ. τυφλούς). (Η μη ύπαρξη του επιφέρει 500 ευρώ πρόστιμο).
 • Ανάρτηση του τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο, συνήθως στην είσοδο του καταστήματος. Προσοχή να είναι φωτιζόμενη κατά την διάρκεια της νύχτας. (Η μη εφαρμογή της ως άνω επιχείρησης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ).
 • Για Ξενοδοχεία – καταλύματα η ανάρτησή του τιμοκαταλόγου θα είναι στην είσοδο της αίθουσας που προσφέρονται τα φαγητά.
 • Το καταστήματα υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλογο πριν την παραγγελιά σε κάθε πελάτη.

Πηγή: ΠΑΝΣΕΚΤΕ