•    Οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρούν το «Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθ. 17 του Ν. 3868/2010».
•    Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο. Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.
•    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του  στην αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να θεωρήσει  για λογαριασμό της επιχείρησης, το βιβλίο είναι : φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
•    Η μη τήρηση του βιβλίου αποτελεί παράβαση και επιφέρει κυρώσεις.
•    Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου, θα πρέπει να δηλωθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.
•    Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο με Α.Π. : Γ.Π. 120995/30-9-2010, του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Δημ. Υγιεινής, με θέμα «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους».

Για να δείτε την εγκύκλιο με Α.Π. : Γ.Π. 120995/30-9-2010, πατήστε εδώ.

Πηγή:  www.texnologistiki.com