Προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες και παραπληροφόρηση σχετικά με το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ στους υπαλλήλους των επιχειρήσεών μας, προς κάλυψή μας θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Το ΔΩΡΟ καταβάλλεται ΜΟΝΟ σε χρήμα, όχι σε είδος.
  2. Πρέπει να καταβληθεί έως τις 24 Απριλίου 2019.
  3. Ο εργοδότης μπορεί να το παρακρατήσει μέχρι 30 Απριλίου, ημερομηνία καταλυτική.
  4. Το ΔΩΡΟ καταβάλλεται στο ακέραιο κατά το ήμισυ, εφ’ όσον η εργασία διήρκησε ολόκληρη χρονική περίοδο.
  5. Με μερική απασχόληση υπαλλήλων το ΔΩΡΟ υπολογίζεται επί των μειωμένων αποδοχών.