Δωρεάν παράταση χρήσης για την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους των Δήμων από την 1 ην έως την 15 ην Ιανουαρίου 2023 για την ΕΣΤΙΑΣΗ

Με τροποποίηση του άρθρου 65 του Νόμου 46-88 του 2020 παρατείνεται ΑΤΕΛΩΣ έως τις 15-01-2023, η χρήσης  των κοινόχρηστων χώρων των Δήμων για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης.

Για να ισχύει η ως άνω ΠΑΡΑΤΑΣΗ, προϋποθέτει ο ως άνω Νόμος, ΑΠΟΦΑΣΗ από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου.

Ισχύς των νέων μέτρων για τον Covid -19 στην Εστίαση έως 17 Οκτωβρίου 2022

Με την Υπουργική Απόφαση 55384/2022, για τον Covid-19, θα ισχύουν τα παρακάτω μέτρα έως 17 Οκτωβρίου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο
2. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
3. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Υπαίθριοι)
1. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
2. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή με πελάτη

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για την Εστίαση εννοείται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις (2) πλευρές.

Μετά από πολλά ερωτήματα, για το τι ισχύει για την βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, γνωστοποιούνται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της 12 ης Σεπτεμβρίου 2022, όλοι οι εργαζόμενοι έως το τέλος του έτους, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση εμβολιασμού, σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος υποχρεούται σε ένα rapid test την εβδομάδα. Η
δαπάνη του rapid test βαρύνει τον εργαζόμενο. Υποχρεούται ο εργοδότης να ελέγχει τον εργαζόμενο για το rapid test. Σε περίπτωση μη ύπαρξης rapid test
ο καταστηματάρχης απαλλάσσεται από την μισθοδοτική δαπάνη.