Ο ΕΦΕΤ ενέκρινε τον νέο Εθνικό Οδηγό Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει την παλαιότερη έκδοση για τον κλάδο των ζαχαροπλαστών.

Σκοπός του Οδηγού είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου εγχειριδίου για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής που θα βοηθήσει τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων στην εφαρµογή και υλοποίηση των υγειονοµικών µέτρων µε βάση τις αρχές του HACCP, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή των τροφίμων, και η συμμόρφωση µε τη νομοθεσία.

Ο οδηγός είναι διαρθρωμένος σε 5 βασικά μέρη, τα οποία αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης, των χώρων παρασκευής, επεξεργασίας, μεταποίησης και μεταφοράς των προϊόντων των επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής και την ατοµική υγιεινή του προσωπικού, τα σημεία που εµφανίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την παραγωγή των προϊόντων – τα προληπτικά μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αστοχίας στα διάφορα στάδια ελέγχου κάποιου κινδύνου

Ο Οδηγός περιλαμβάνει και Παραρτήματα με προτεινόμενα διαγράμματα ροής , οδηγίες για την διατήρηση των τροφίμων στις κατάλληλες θερμοκρασίες , υποδείγµατα τήρησης αρχείων

Σε ξεχωριστά κεφάλαια επιπλέον περιλαµβάνονται: – Οι διατάξεις που εφαρµόζονται για την συσκευασία των τροφίµων – Ιχνηλασιµότητα 5 – τα τηρούµενα αρχεία και έντυπα που συµπληρώνονται για την τεκµηρίωση εφαρµογής συστήµατος.

Ο «Οδηγός» έγινε με την επιμέλεια της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ).

Οι επιχειρήσεις, που αφορά ο «Οδηγός» και καλό είναι να τον συμβουλεύονται και να τον εφαρμόζουν είναι:

– Ζαχαροπλαστείο µε εργαστήριο ή χωρίς εργαστήριο και µε τραπεζοκαθίσµατα

– Επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν συνεστιάσεις

– Καφετέριες

– Πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής

– Γαλακτοπωλεία

– Αναψυκτήρια

– Μπουγατσάδικα, λουκουµατζίδικα

– Παγωτοπωλεία