Εισφοροδιαφυγή σε καταστήματα

Σπύρος Δημητρέλης @Capital: Ξεκινά και τυπικά η διαδικασία των διασταυρώσεων για τον εντοπισμό εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής. Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών παρέχεται το δικαίωμα στις φορολογικές υπηρεσίες να παρέχουν τα στοιχεία για τις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Εισφοροδιαφυγή σε καταστήματα

Στις δηλώσεις ΦΠΑ εκτός από το φόρο εισοδήματος που παρακρατούν οι επιχειρήσεις από τους εργαζομένους τους αναγράφεται και το ακριβές ύψος των μισθολογικών και άλλων αποδοχών τους. Έχοντας αυτά τα στοιχεία τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις αποδοχές που αναγράφονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας με τις αποδοχές που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία βάση των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ορισμένοι εργοδότες δηλώνουν εικονικά χαμηλότερες αποδοχές στις καταστάσεις που υποβάλουν στα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να γλιτώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Με τις διασταυρώσεις που θα γίνουν το υπουργείο Εργασίας ευελπιστεί ότι θα καταπολεμήσει το παραπάνω φαινόμενο.


Πηγή: www.capital.gr