Ύστερα από τους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και φυσικά την επιβολή προστίμων λόγω παραβάσεων κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου ενημέρωση των επιχειρηματιών και ειδικά όσων χρησιμοποιούν μεταφορικό μέσον για παροχή υπηρεσιών.

Οι επιχειρηματίες, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα παρακάτω σχετικά με το προσωπικό τους και κυρίως τους ντελιβεράδες.

1. Να έχει η επιχείρηση γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. ( Μελέτη επικινδυνότητας)
2. Υποχρεωτική τήρηση από τον εργοδότη βιβλίου ατυχημάτων στο οποίο καταγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχημάτων.
3. Τήρηση Αρχείου για τα μεταφορικά μέσα που θα καταγράφονται για το καθένα ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια και άδειες.
4. Τήρηση ειδικής κατάστασης χορήγησης και παραλαβής του εξοπλισμού προστασίας υπογεγραμμένη από τον διανομέα.
5. Προσαρμόζει τις εργασίες των εργαζομένων σε ασφαλής μεθόδους παράγωγής.
6. Συχνή επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στους κινδύνους πρόληψης ατυχημάτων.
7. Ο εργαζόμενος ως διανομέας να κατέχει την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών.
8. Εξοπλισμό του διανομέα εννοούμε: Κράνος – Πανωφόρι – Γάντια – Αδιάβροχη προστασία – Ανακλαστικό γιλέκο (γιλέκα που αντανακλούν το φως και λάμπουν μέσα στη νύχτα, προστατεύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον αναβάτη).
9. Οι δαπάνες εξοπλισμού βαρύνουν τον εργοδότη και όχι τον διανομέα.
10. Δαπάνες για καύσιμα – διόδια- έξοδα χρήσης – επισκευές βαρύνουν τον εργοδότη και ειδικά όταν ο διανομέας χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο.

Πηγή: www.pansekte.com