Δελτίο Τύπου ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «Εξαιρείται προσωρινά από την ψηφιακή κάρτα εργασίας η ΕΣΤΙΑΣΗ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από εκατοντάδες email από μέλη και συνάδελφους, για την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας στην Εστίαση – Διασκέδαση, τουρισμό, ενημερώνουμε ότι:

Στην νέα υπουργική απόφαση που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα ένταξης, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ απολύτως καμία αναφορά για τον χρόνο εφαρμογής στις ανωτέρω επαγγελματικές τάξεις.
Εγκυρότατες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο χρόνος εφαρμογής, της ψηφιακής κάρτας μετατίθεται για το φθινόπωρο ή προς το τέλος του 2024.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος