Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. με έγγραφό του, ενημέρωσε χιλιάδες αποδέκτες για την επικείμενη αλλαγή επιδότησης και στις επιστρεπτέες προκαταβολές 1-2 και 3.

Η ανωτέρω τοποθέτησή μας επιβεβαιώθηκε από στόματος Υπουργού σε πρωινή εκπομπή σε πανελλαδικής εμβέλειας επίκαιρου τηλεοπτικού σταθμού.

Δικαίως διαμαρτυρηθήκαμε για την αδικία και την μη ισονομία για τους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους των επιστρεπτέων προκαταβολών 1-2 και 3, στις οποίες ισχύει η επιστροφή 100% του Δανειοδοτημένου ποσού, εν αντιθέσει με τον 4ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, που ισχύει ο κανόνας 50% επιδότηση του δανειοδοτημένου ποσού.