Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές ( Με το Γενικό Έγγραφο 2021/C 473/01/2021) ΑΝΑΣΤΟΛΗ των πληρωμών έως  30.06.2022.

Είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει προσχέδιο για την έναρξη εξόφλησης των επιστρεπτέων προκαταβολών του μήνα Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξής:

  • Επιτρέπει στα κράτη – μέλη την Αναστολή Πληρωμών των Επιστρεπτέων Προκαταβολών
  • Λήψεις μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας, αρχόμενης από 18 Νοεμβρίου
  • Είναι γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές της Ε.Ε ήταν μονόδρομος μετά από την ανεξέλεγκτη πορεία της Πανδημίας COVID-19.

Εν αναμονή στις αποφάσεις προσαρμογής της Ε.Ε, για την στήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας – Οικονομικών – Ανάπτυξης  και Εργασίας.