Μετά από πολλά κρούσματα των ελεγκτικών οργάνων, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, για την μη δυνατότητα παραμονής εργοδότη και προσωπικού στην επιχείρησή του, μετά το πέρας της λειτουργίας της λόγω των μέτρων, ενημερώνουμε ότι με την κατεπείγουσα εγκύκλιο 108674/2020 ορίζεται ότι επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού, προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης, καθώς και σίτισης του δηλωμένου προσωπικού εργασίας αυτών.