Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Η δράση προβλέπει ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100€ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, ορίζεται στις 5.000€, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας, 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς, και καλύπτονται δαπάνες αγοράς θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 04.01.2021 έως 04.03.2021 στον διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr. Υπογραμμίζεται ότι, πριν την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προμηθευτεί και αποπληρώσει τα θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου, και να έχει προβεί στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ, η  αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Τηλ: 8011136300, Εmail: infoepan@mou.gr, Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.grwww.espa.gr. Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & εταίρων: www.efepae.gr & www.diaxeiristiki.gr.