Πολλάκις το ΠΑΝΣΕΚΤΕ έχει επισημάνει στα ενημερωτικά του Δελτία, ότι οποιοδήποτε κατάστημα ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και κάθε χρήστης μουσικής δεν υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή για την μουσική σε κανέναν Οργανισμό (ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – GEA – ΕΔΕΜ) όταν χρησιμοποιεί ελεύθερο ρεπερτόριο, δηλαδή ρεπερτόριο το οποίο δεν το εκπροσωπούν με σύμβαση ή εξουσιοδότηση.

Αυτό προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 26 του 2014 από τους Νόμους 2121/1993 και 4481 του 2017.

Επίσης το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού Ο.Π.Ι. (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) με το υπ’ αριθμό 35610 έγγραφό του, αναφέρει ρητά: «.Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην χρησιμοποιεί στο κατάστημά του εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο (δηλαδή ρεπερτόριο που δεν εκπροσωπείται από τους παραπάνω ΟΣΔ τα δικαιώματα του οποίου τους έχουν ανατεθεί είτε απευθείας από τους δικαιούχους, είτε βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας με άλλους ΟΣΔ τους εξωτερικού)». «.προκειμένου μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί και να εκτελεί νομίμως εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο – δηλαδή, μουσικά έργα οι δικαιούχοι των οποίων (συνθέτες και στιχουργοί) εκπροσωπούνται από τους ανωτέρω φορείς, θα πρέπει να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την ‘ΕΔΕΜ’ και την ‘ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ’, και να καταβάλλει τις προβλεπόμενες, κατά τα ισχύοντα αμοιβολόγια τους, αμοιβές για τη χρήση των έργων. Η χωρίς άδεια δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του ν. 2121/1993». Οτιδήποτε άλλο υποστηρίζεται από GEA – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΔΕΜ είναι νομικές και αόριστες τοποθετήσεις τους, για να εκβιάσουν έμμεσα και να τρομοκρατήσουν τον χρήστη και καταστηματάρχη.