ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «Η ύπαρξη δεικτών –τηλεόραση – μεγάφωνο, δεν υποχρεώνει τον καταστηματάρχη της ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ να πληρώνει πνευματικά δικαιώματα»

Γνωστοποιούμε σε όλους τους συνάδελφους Εστίασης διασκέδασης, ξενοδοχεία ότι δεν υποχρεούνται να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα στην Αυτοδιαχείριση ή Εδέμ επειδή διαθέτουν στις επιχειρήσεις τους τηλεόραση – ραδιόφωνο ή μεγάφωνα. Συγκεκριμένα η Αυτοδιαχείριση στέλνει διευκρινιστικές επιστολές με το εξής κείμενο :

«Όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους αρμόδιους ΟΣΔ διότι τεκμαίρεται η χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου»

Ό ως άνω ισχυρισμός είναι αναληθής και αντίθετος με το Ευρωπαϊκό δικαστήριο το οποίο αναφέρει επακριβώς:

«Διάκριση ανάμεσα στην εγκατάσταση και παρουσίαση»: Διευκρινίζουμε ότι η απλή εγκατάσταση μεγαφωνικού εξοπλισμού και λογισμικού δεν αποτελεί αυτόματα και παρουσίαση. Στην συνέχεια της απόφασής του ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «..ότι οι εθνικές ρυθμίσεις κρατών μελών που επιβάλλουν αμοιβές απλώς για την εγκατάσταση μεγαφωνικών συστημάτων χωρίς πραγματική παρουσίαση στο κοινό ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ στο δίκαιο της ΕΝΩΣΗΣ».

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος