Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το νέο φορολογικό Νομοσχέδιο στηριζόμενο στο τεκμαρτό εισόδημα όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή αλλά πλήττει καίρια την ΕΣΤΙΑΣΗ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

Σύμφωνα με τον ΠΑΝΣΕΚΤΕ, δυστυχώς ο υπουργός οικονομικών και η κυβερνητική πολιτική ΑΓΝΟΕΙ την σκληρή πραγματικότητα, για το τι συμβαίνει και σε τι οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει ο κλάδος.

Οι διάφοροι εξωγενής παράγοντες δημιούργησαν μη ανατρέψιμες καταστάσεις που οδηγούν στον αφανισμό των μικροεπιχειρήσεων αυτών, όπως:
1. Η δεκαετής κρίση
2. Η διετής κρίση του Covid-19
3. H αύξηση της ενέργειας και 87,2%
4. Η αύξηση της πρώτης ύλης κατά 37%
5. Η αύξηση της θέρμανσης κατά 50%
6. Η μείωση της πελατείας μας κατά 62%

Ζητείται λοιπόν στήριξη από τον υπουργό οικονομικών και κυβέρνηση και όχι διωγμό και αφανισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Εστίασης και Διασκέδασής. Το Δ.Σ. του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. καλεί όλα τα μέλη και όλους τους συναδέλφους να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ είτε σε τοπικό επίπεδο ή πανελλαδικό, την Τετάρτη 22-11-2023.