«Σαφάρι» εφοριακών σε ταβέρνες, καφέ και μπαρ σε Αττική και  Θεσσαλονίκη με σκοπό την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Από τις 16 έως τις  18/12/2016, λοιπόν, κλιμάκια  αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος έκαναν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Από τους ελέγχους καταγράφηκαν πολλές παραβάσεις και πιο συγκεκριμένα:

Στην Αττική

  • Σε μπαρ- καφέ, διαπιστώθηκε να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε καφέ – μπαρ, διαπιστώθηκ ε να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι οι οποίοι δεν αναγράφονταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε κέντρο διασκέδασης, διαπιστώθηκε να απασχολείται εργαζόμενος ο ποιος δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στη Θεσσαλονίκη

  • Σε σνακ μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και κατελήφθη να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επίσης, διαπιστώθηκε η λειτουργία του καταστήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  • Σε ταβέρνα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο  αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και βεβαιώθηκαν πέντε παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολούνται πέντε  εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε καφέ, διαπιστώθηκε να απασχολείται εργαζόμενη η οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) με τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), σε κέντρο διασκέδασης στη Βέροια τον περασμένο Μάιο, βρέθηκαν φιάλες οινοπνευματωδών ποτών οι οποίες δεν έφεραν τον κωδικό παρτίδας, ενώ σε αρκετές βρέθηκαν ενδείξεις αποκόλλησης ένσημης ταινίας φορολογίας.

Συνολικά δεσμεύτηκαν 71 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών και απεστάλησαν για ανάλυση στη Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας Θράκης.Από την χημική ανάλυση και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν 24 φιάλες αλκοολούχου ποτού, βρέθηκαν μη κανονικές και μη ασφαλείς ενώ δεν φέρουν κωδικό παρτίδας παράγωγης, 13 φιάλες αλκοολούχου ποτού, βρέθηκαν μη κανονικές διότι οι επικολλημένες ετικέτες δεν είναι γνήσιες και 5 φιάλες αλκοολούχου ποτού, βρέθηκαν μη κανονικές διότι έχουν διαφορετικό τίτλο από αυτόν που αναγράφεται στη συσκευασία τους, μεταξύ άλλων. Για τις ως άνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.