Τα μέλη του νέου Δ.Σ. που αναδείχθηκαν από τις εκλογές του Συνδέσμου, στις 11 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασαν στις 20 Ιανουαρίου 2020 και προχώρησαν στη συγκρότηση σε Σώμα με διετή θητεία, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΜΕ απαρτίζεται από:

Πρόεδρος- Μωραΐτης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος- Αυγεράκης Λεωνίδας
Γραμματέας – Τριανταφύλλου Βενέδικτος
Ταμίας- Βάγιας Ευστράτιος
Μέλος- Καραφύλλης Γιώργος
Μέλος- Ευθυμίου Στέλιος
Μέλος- Εκπρόσωπος Β. Ελλάδος – Τανταλίδης Ανδρέας

Γιαννοπουλάκης Αλέξης- Αναπληρωματικό Μέλος
Αρζινου Στελλίνα- Αναπληρωματικό Μέλος