ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις στα πνευματικά δικαιώματα των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν ένα νέο χτύπημα για τα καταστήματά μας. Σας γνωστοποιούμε ότι την 26-5-2020 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 237529/6053 με την οποία  καταργήθηκε η περιβόητη ΕΥΕΔ. Ο Νέος φορέας που αντικαθιστά την ΕΥΕΔ, ονομάζεται ΕΔΕΜ (ΈΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) με τον τίτλο ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ. Τα κύρια σημεία της Υπουργικής Απόφασης.

Για το αμοιβολόγιο στα καταστήματα αναφέρει:

  1. Θα εφαρμοστεί το αμοιβολόγιο που εφαρμοζόταν από την ΕΥΕΔ.
  2. Όλα τα δικαιώματα και όλες οι αξιώσεις της ΕΥΕΔ έναντι των χρηστών μουσικής, οφειλετών καταβολής από οποιονδήποτε τρόπο και αν προέρχεται, ακόμη και για εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες μεταβιβάζονται στην ΕΔΕΜ.
  3. Εισπράξεις που προέρχονται από ανείσπρακτα τιμολόγια ανατίθενται στη ΕΔΕΜ.
  4. Εισπράξεις παρελθόντων ετών μεταβιβάζονται προς είσπραξη στην ΕΔΕΜ.
  5. Παραχωρείτε στην ΕΔΕΜ απεριόριστη και καθολική πρόσβαση έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής της δραστηριότητας ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ δικαιωμάτων από όλες τις πηγές χρήσης μουσικής που υποχρεούται να καταβάλουν αμοιβή.