«ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 5ο ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-02-2021»

Με την υπουργική απόφαση 133/2021, να υποβάλλουν εκ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 ΕΑΝ η πρώτη Αίτηση είχε ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής της ΑΙΤΗΣΗΣ είναι 15-02-2021.

 

«ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ»

Με την τελευταία τροποποίηση στις 5 Φεβρουαρίου 2021 άρθρο 26 τις 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 4683/2020 προστίθεται με την παράγραφο 10 ότι ο μισθωτής που πλήττεται οικονομικά από την πανδημία του COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου.