Η Οικονομική Αστυνομία διενήργησε -την 31 Μαρτίου 2017- ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττικής. Διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

  • Σε καφετέρια-μπαρ, να απασχολούνται (6) εργαζόμενοι για τους οποίους δεν έγινε επίδειξη Πινάκων Προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
  • Σε καφετέρια-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους Πίνακες Προσωπικού και επιπλέον (4) εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας, κατά παράβαση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
  • Σε εστιατόριο-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους Πίνακες Προσωπικού και ακόμη (2) εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας, κατά παράβαση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
  • Σε κατάστημα εστίασης, να απασχολούνται (9) εργαζόμενοι για τους οποίους δεν έγινε επίδειξη Πινάκων Προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.