Η σημερινή ενημέρωση ενδιαφέρει και αφορά όχι μόνο τους συναδέλφους και μέλη, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες. Με την επανεκκίνηση της οικονομίας της 14ης Μαΐου, ανακοινώθηκαν εκ στόματος του Πρωθυπουργού φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

  1. Μειώνεται από φέτος σε μόνιμη βάση η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.
  2. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες η προκαταβολή μειώνεται από 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος μειώνεται στο 70%.
  3. Συντελεστής φόρου όλων των νόμιμων προσώπων και οντοτήτων από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) μειώνεται από το 24% στο 22%, που ήταν 28%.
  4. Μείωση κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα το 2022.
  5. Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.
  6. Όσον αφορά τον φόρο επιτηδεύματος, οι ενημερώσεις των ιθυνόντων του υπουργείου οικονομικών αναφέρουν για μείωση του και ίσως κατάργησή του.