Η ΠΑΝΣΕΚΤΕ κοινοποιεί για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία της εστίασης και διασκέδασης και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, την απάντηση από την ΑΑΔΕ, σχετικά με την επαναφορά ρυθμίσεων για τα χρέη προς στο Δημόσιο. Οι επανειλημμένες αντιδράσεις με προσωπικές επιστολές στον υπουργό, επέφεραν αποτελέσματα.

Η δυναμική και η συνεχιζόμενη αγωνιστική δράση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε., προς όφελος του πολύπαθου κλάδου της εστίασης, αποδεικνύεται με τις ως άνω αλλεπάλληλες ενέργειές του προς τα συναρμόδια υπουργεία. Επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει και προσδιορίσει τις θέσεις του, ότι ουδέποτε θα συμβιβαστεί με τα κακώς κείμενα. Η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου απαιτεί, να είναι όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και αγωνιστικότητα.

Παρακάτω κοινοποιείται η απάντηση της ΑΑΔΕ προς το ΠΑΝ.Σ.Ε..Κ.Τ.Ε.: