Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 40% ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ»

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους και οποιονδήποτε επιχειρηματία ότι με τροποποίηση τις 07/09/2020 εδόθη παράταση μείωσης των επαγγελματικών μισθώσεων 40% και για τον Σεπτέμβριο.

Γνωρίζεται όλοι, ότι το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. με επανειλημμένα έγγραφα προς τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομίας – Εργασίας – Ανάπτυξης – Τουρισμού), έχει ζητήσει την μείωση των ενοικίων στις επιχειρήσεις μας τουλάχιστον για ένα έτος. Οι τελευταίες εξελίξεις για την συνέχιση της μείωσης της επαγγελματικής μίσθωσης που αποβλέπει στην στήριξή μας λόγω κορονοϊού είναι οι εξής:

Σταθερή μείωση τουλάχιστον 30% έως το Δεκέμβριο μήνα. Δυστυχώς όμως τα συναρμόδια υπουργεία προτείνουν η μείωση αυτή να είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και κατόπιν συναίνεσης των δύο μερών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχτεί στην πραγματική του διάσταση.

Το ΠΑΝΣ.Ε.Κ.ΤΕ. θα ζητήσει η μείωση αυτή να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους (Σωματεία – Συλλόγους – Επιμελητήρια – Ομοσπονδίες) άμεσα να δραστηριοποιηθούν με εντατικές ενέργειες στα συναρμόδια υπουργεία για να επιτευχτεί ο ανωτέρω στόχος