Τα ισχύοντα μέτρα προστασίας covid-19 παρατείνονται έως και 31 Οκτωβρίου 2022.

Υπενθυμίζονται παρακάτω τα μέτρα προστασίας:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο
2. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
3. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Υπαίθριοι)
1. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
2. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή με πελάτη.

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για την Εστίαση εννοείται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις 2 πλευρές. 

Επίσης, εσφαλμένα αρκετοί καταστηματάρχες αγνοούν τα ισχύοντα μέτρα και λειτουργούν μη εφαρμόζοντας εκείνα τα οποία προβλέπονται στην Υπ. Απόφαση 58309/2022. Ο κορονοϊός υπάρχει, η εφαρμογή των μέτρων προστασίας δεν καταργήθηκε και είναι υποχρεωτική.