Ενημέρωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ»

Η σημερινή ενημέρωση αφορά όλους τους συνάδελφους καταστηματάρχες εστίασης και διασκέδαση ως επίσης και οποιονδήποτε ιδιώτη επιχειρηματία. Με την απόφαση Α.1147/2020 παρατείνονται μέχρι την 31/10/2020, οι καταβολές των βεβαιωμένων οφειλών, ρυθμίσεων χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι ο ΚΑΔ είναι ουσιώδης παράγοντας ελέγχου υπαγωγής.