ΠΟΕΣΕ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχόμαστε καλή χειμερινή σαιζόν και με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 2 αλλαγές στην σύνταξη των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τη νέα Κωδικοποίηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ Β΄2090/31-7-2014) και το άρθρο 91.

1. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται:

«Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη αλά-κάρτ με τις αντίστοιχες τιμές τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ύπαρξη τιμοκαταλόγων με τιμές προ και μετά ΦΠΑ (δηλαδή σε 2 στήλες όπως ήταν η προηγούμενη ΔΙΕΠΠΥ) δεν συνιστά παράβαση.»

2. Επίσης στην παράγραφο 3 αναφέρεται:

«Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες:

α. Με τη μερίδα (δεν προσδιορίζεται πλέον το βάρος μερίδας όπως στην προηγούμενη ΔΙΕΠΠΥ)

β. Με το κιλό. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό» δίπλα στο αντίστοιχο είδος.»

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε:

Ο τιμοκατάλογος συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος. Διατίθεται σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία.

Προσοχή η έλλειψη τιμοκαταλόγου επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 1000 ευρώ και η υπέρβαση τιμής ανά είδος 500 ευρώ. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Επίσης η έλλειψη ενδείξεων (είδος ελαίου και χρήση, κατεψυγμένο, προμαγειρευμένο, προτηγανισμένο, προϊόν ΠΟΠ κτλ) επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ ανά παράβαση.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ Β΄2044/22-8-2013)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ της ΠΟΕΣΕ

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καββαθάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Κουράσης