Μετά από τα δεκάδες κρούσματα παραβάσεων και προστίμων για τους κάδους ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και γενικά ο τρόπος χρήσης των σκουπιδιών στα καταστήματά μας καταγράφουμε συνοπτικά και απλά την κείμενη Νομοθεσία από την τελευταία υγειονομική διάταξη. Αρ Υιγ/Γ.Π.οικ 47829/23-6-2017 η οποία
συγκεκριμένα αναφέρει για τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων ο υπεύθυνος ή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

1. Επάρκεια κάδων απορριμμάτων για πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
2. Προσοχή ΜΟΝΟ ποδοκίνητο ή αυτόματοι οι κάδοι.
3. Θα χρησιμοποιούνται οι κάδοι μόνο για τον σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.
4. Το υλικό κατασκευή των κάδων να είναι ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ και εύκολα καθαριζόμενα.
5. Η τοποθέτηση των κάδων θα είναι σε σημεία που δεν θα επηρεάζουν την υγιεινή των τροφίμων.
6. Δεν θα συσσωρεύονται τα σκουπίδια στους κάδους και θα απομακρύνονται τα σκουπίδια στο τέλος λειτουργίας της επιχείρησης.
7. Θα παραμένουν κλειστοί οι κάδοι όταν δεν χρησιμοποιούνται.
8. Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση των κάδων καθημερινά.

Γνωστοποιούμε σε κάθε συνάδελφο Εστίασης και Διασκέδασης ότι, εάν ο ΕΦΕΤ Ή η υγειονομική υπηρεσία κρίνει ότι τίθεται σε δημόσιο κίνδυνο ο καταναλωτής από την μη ασφαλή χρήσης τροφίμων και ποτών προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα από την εγκύκλιο του υπουργείου Δημόσιας Υγείας Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./18962 /3- 11-2022 με εντολή εισαγγελέα να κλείσει η επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από τους εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα γύρω από τα πολυσυζητημένα 7 ΑΡΧΕΙΑ που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕΘΑ σε κατεπείγουσα δημοσιότητά τους:

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Υ.Α. 47829/2017

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες επικοινωνήστε με τα νομικά τμήματα ή τον πρόεδρο του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. κο Τσαπατσάρη Γρηγόρη.