Ανεκλήθη η άδεια της Αυτοδιαχείρισης προσωρινά για 2 μήνες. Ενώπιον αυτών των δεδομένων, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣεπισημαίνει στους συναδέλφους την τακτική που πρέπει  να ακολουθήσουν:
Εάν κατά το δίμηνο παύσης της λειτουργίας της Αυτοδιαχείρισης (Δηλαδή έως το τέλος του Ιανουαρίου 2020), παρουσιαστεί στο κατάστημα αντιπρόσωπός της για να εισπράξει πνευματικά δικαιώματα άμεσα να το καταγγείλετε στην Αστυνομία διότι πρόκειται για ΑΠΑΤΗ.

Στο ερώτημα που είχε απευθύνει το ΠΑΝΣΕΚΤΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού (αρμόδιο τμήμα Ο.Π.Ι) για το αν τα καταστήματα υποχρεούνται να καταβάλλουν πνευματικά δικαιώματα η απάντηση του Υπουργείου, σε παρόμοια περίπτωση της Α.Ε.Π.Ι ήταν η εξής:

Το γεγονός ότι ανακλήθηκε η προσωρινή άδεια οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν σημαίνει ότι παύει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, εξακολουθεί να υπάρχει η Αυτοδιαχείριση και μετά τη λήξη του διμήνου, θα επανέλθει στην κανονικότητα.