Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επιβλήθηκε -σε σουβλατζίδικο στα Χανιά- χρηματικό πρόστιμο που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων.

Αναλυτικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο που φτάνει τα 6.367.600 ευρώ, καθώς η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει περισσότερες από 15.900 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία μαζί με το ΦΠΑ, στα 85 χιλ. ευρώ περίπου.