Όλα τα καταστήματα εστίασης, με το νέο έτος, υποχρεούνται να διαθέτουν νέους τιμοκαταλόγους σε μορφή braille, με στόχο την εξυπηρέτηση και των ατόμων με προβλήματα όρασης. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι το κόστος που κάνει τους επιχειρηματίες του κλάδου να αντιδρούν παρά την ορθότητα του μέτρου. 

braille

Το μέτρο αυτό έχει προγραμματιστεί με την δημοσίευση του νόμου τον Αύγουστο του 2017, με το άρθρο 70 να υποχρεώνει όλους τους καταστηματάρχες να προσφέρουν επαρκή πληροφόρηση επί του τιμοκαταλόγου και στα άτομα με αναπηρίες, ενώ ορίζει  πρόστιμο για τυχόν παράβαση τα 500 ευρώ.

Το κράτος, στην προσπάθειά τους για ένα κράτος πρόνοιας, υποχρεούται να λάβει τα μέτρα του για την προώθηση της γραφής braille και την επικοινωνία όλων των πολιτών σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς τους.

Επομένως, οι επιχειρηματίες της εστίασης καλούνται να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την πρόκληση και να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε γραφή braille για τους τυφλούς πελάτες τους, αλλά και να τους ανανεώνουν με την παραμικρή αλλαγή.

Από το νέο έτος, επομένως, αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή, με την επιβολή προστίμου να περιορίζει τις παραβάσεις.