σήμα ποιότητας Ελληνικής ΚουζίναςΤο Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας χορηγείται σε κέντρα εστίασης και αναψυχής μετά από αίτηση του επιχειρηματία και ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Η ανανέωση ή η χορήγησή του δύναται να είναι ανεξάρτητη από οποιασδήποτε μορφής επιδότηση της επιχείρησης, ωστόσο η κατοχή του αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις προϋπόθεση για την επιδότηση της επιχείρησης.

Με το Σήμα αυτό πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει από άριστο έως ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας και αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών.

Η βαθμολογία αναλύεται ως εξής: Α= άριστο, Β= πολύ καλό, Γ= καλό, Δ= ικανοποιητικό

Αν επιθυμείτε να εκδώσετε το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του επιχειρηματία

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Τ/4333/8.8.2011 υπουργικής απόφασης και ότι έχουν ληφθεί υπόψη και υλοποιηθεί οι οδηγίες του άρθρου 3 αυτής.

3. Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και κρασιών. (Ο κατάλογος δεν θα είναι δεσμευτικός. Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να τον προσαρμόζει στα εποχικά προϊόντα, εφόσον τηρεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της υπουργικής απόφασης.)

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κέντρου εστίασης ή αναψυχής.

5. Παράβολο 293,00€ υπέρ του ΕΟΤ που κατατίθεται: ή στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό: ή στο Ταμείο του ΕΟΤ (Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, 11521 Αθήνα, 1ος όροφος).

Περισσότερες Πληροφορίες