Νέα ενημέρωση από την ΠΑΝΣΕΚΤΕ που αφορά όλες τις επιχειρήσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ανακοινώθηκε.

Σε γενικές γραμμές καταγράφονται σημαντικά στοιχεία υπενθύμισης για την Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρησης Εργασίας».

1. Οποιαδήποτε υπέρβαση ή λάθος κατά τον έλεγχο του επιχειρηματία δεν ευθύνεται ο επιθεωρητής και καλύπτεται από το κράτος.
2. Παραβάσεις λίαν επικίνδυνες για την εργασιακή ασφάλεια επιφέρουν: α. Κλείσιμο της επιχείρησης, β. Αποκλεισμό επιδοτήσεων και προγραμμάτων, γ. Προστίματα εξοντωτικά και στοχοποίηση της επιχείρησης.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  – 2.250
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 6.370
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 3.899
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 4.382
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2.856
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ – 1.445
ΚΡΗΤΗΣ – 1.785
ΑΘΗΝΩΝ – 5.299
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – 2.779
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 2.625
ΑΙΓΑΙΟΥ – 2.653

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Επιχειρήσεις που κατά την τελευταία τριετία βρέθηκαν παραβατικές.
2. Επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη παραβατικότητας.
3. Επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία.
4. Επιχειρήσεις που εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα.
5. Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Εκτός των ως άνω ελέγχων, οι επιθεωρητές εργασίας θα δίνουν μέγιστη βαρύτητα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και θα προβούν σε 27.707 επιπλέον ειδικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις:
α. που απασχολούν διανομής με δίκυκλο
β. βιομηχανίες τροφίμων (στόχος αυξημένοι έλεγχοι κατά 10% έναντι του 2023)
γ. κατασκευές
δ. εργαστήρια – παρασκευαστήρια
ε. επιχειρήσεις μεγάλης επικινδυνότητας Κατηγορίας Α’ και Β’.

Επανειλημμένα μάλιστα πρόσφατα έχουν γίνει αναφορές στους εξονυχιστικούς και συνεχείς ελέγχους για τους διανομείς και μάλιστα μετά τα ατυχήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στους διανομείς σ’ ολόκληρη την επικράτεια οι έλεγχοι είναι συνεχείς και αυστηρότατοι χωρίς το παραμικρό ίχνος επιείκειας προς τον επιχειρηματία.

Δημοσιεύονται,λοιπόν, εκ νέου εκείνα τα σημεία που κατά κύριο λόγο ελέγχονται και δίνουν βαρύτητα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί:

1. Κράνος – αδιάβροχα – γάντια – πανωφόρι και αντανακλαστικό γιλέκο είτε είναι μισθωτοί, είτε εργάζονται σε 2 πλατφόρμες.
2. Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να διαθέτουν άδεια σε ισχύ – πινακίδα κυκλοφορίας – Ασφαλιστήριο – Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και απόδειξη πληρωμών τελών κυκλοφορίας.
3. Να είναι δηλωμένα στο Εργάνη τα μεταφορικά μέσα.
4. Πιστοποιητικά υγείας – Πιστοποιητικά ΕΦΕΤ.
5. Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (Μελέτη Επικινδυνότητας) στην οποία καταγράφονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι
6. Να καταρτίζει προγράμματα προληπτικής δράσης για να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
7. Τήρηση βιβλίου Ατυχημάτων
8. Προσοχή εάν ο Ντελιβεράς χρησιμοποιεί δικής του ιδιοκτησίας μεταφορικό μέσο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει ΜΗΝΙΑΙΑ αποζημίωση χρήσης
και συντήρησης του οχήματος.
9. Η Αποζημίωση ισοδυναμεί με 15% του νόμιμου κατώτατου μισθού. Η αποζημίωση αποτυπώνεται με εκκαθαριστικά σημειώματα ΑΠΟΔΟΧΩΝ και δεν
υπόκειται σε κρατήσεις.