Μετά από πολλά e-mail και τηλεφωνικά ερωτήματα στην ΠΑΝΣΕΚΤΕ, γύρω από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας (πρόστιμα – δικαστήρια), παρακάτω θα βρείτε τα είδη των κριτηρίων βάσει των οποίων επιβάλλονται οι ως άνω κυρώσεις.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω αφορούν παντός είδους επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό και η εγκυρότητα της ενημέρωσης πηγάζει από την τελευταία Απόφαση αριθμ. 80016 και με Αρ. Φύλλου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 4629/1-9-2022.

Πιο Αναλυτικά:

Κριτήρια βάσει των οποίων επιβάλλονται πρόστιμα και Δικαστήρια

1. Σοβαρότητα της παράβασης, νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας.
3. Η Επιβολή κυρώσεων για επανειλημμένες ίδιες παραβάσεις, τουλάχιστον τρεις (3) την τελευταία τριετία από την ημέρα του ελέγχου.
4. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται από την παράβαση.
5. Το μέγεθος της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται για την Επιθεώρηση Εργασίας σε: α. Μεγάλη – Μεσαία και Μικρή Επιχείρηση.
6. Το καθεστώς της Απασχόλησης: α. Νοείται η απασχόληση των εργαζομένων σε πλήρη – μερική ή σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. β. Η απασχόληση των εργαζομένων ειδικής προστασίας έγκυοι – ανήλικοι.
7. Η υπαιτιότητα, νοείται ο βαθμός ευθύνης τέλεσης της παράβασης του επιχειρηματία.

Ιδιαίτερη προσοχή να επιδεικνύεται από τους επιχειρηματίες στην παρακώλυση των ελέγχων. Σε περίπτωση κρουσμάτων παρακώλυσης, ζητείται από τους Επιθεωρητές συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι εξοντωτικό.