Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις, ενώ σε 2 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας για τις οποίες ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς προβλέπεται 48ωρη αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, διαπιστώθηκε:

  • σε εστιατόριο, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας,
  • σε καφέ – μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
  • σε εστιατόριο, να απασχολούνται 7 εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
  • σε αναψυκτήριο και εστιατόριο η μη έκδοση 17 συνολικά αποδείξεων,
  • σε μεζεδοπωλείο και καφέ – μπαρ, η μη έκδοση 4 συνολικά αποδείξεων.

Για όλες τις παραβάσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.