Σύμφωνα με στοιχεία από ελέγχους, που έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης διενεργήθηκαν πανελλαδικά 103 έλεγχοι, όπου διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις αδήλωτης εργασία και 35 υποδηλωμένης εργασίας, ενώ υπήρξαν ακόμη 15 άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Οι στοχευμένοι έλεγχοι του ΣΕΠΕ πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων και τις καταγγελίες που φτάνουν στην Επιθεώρηση.