Στην αναβάθμιση των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας. Τί προβλέπεται για λάδι, ψωμί και μέλι.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συσκευασία μίας χρήσης θα διατίθεται το ελαιόλαδο στα εστιατόρια από το νέο έτος, και όχι στα γυάλινα φιαλίδια που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα τραπέζια των εστιατορίων. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στους ΔΙΕΠΠΥ, από την 1-1-2018 το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μίας χρήσης που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Μάλιστα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης προβλέπεται και αυστηρό πρόστιμο, ύψους 500 ευρώ, ανά παράβαση.

Επίσης, οι νέοι ΔΙΕΠΠΥ αφορούν και το ψωμί και προβλέπουν υποχρεωτικά την πώληση (από τα αρτοποιεία, πρατήρια άρτου κ.ά.) του φρέσκου ψωμιού και των λοιπών αρτοσκευασμάτων σε συσκευασία. Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι προϊόντα αρτοποιίας που δεν αποτελούν φρέσκο άρτο (δηλαδή από κατεψυγμένη ζύμη) στο εξής θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους ψησίματος και πώλησης φρέσκου άρτου.

Τέλος, στους νέους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, επιχειρείται να τεθεί και φρένο στο φαινόμενο «ελληνοποίησης» του μελιού καθώς προβλέπεται η υιοθέτηση μηχανισμών ιχνηλασιμότητας. Για το λόγο αυτό, όσοι εισάγουν ή παραλαμβάνουν μέλι προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) epopteia-agoras@gge.gr τα παρακάτω στοιχεία:

  • Την παραληφθείσα ποσότητα μελιού και επισυναπτόμενα τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς.
  • Την ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.
  • Τον αριθμό, το είδος και το βάρος της συσκευασίας.
  • Τη χώρα προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.