Έλεγχοι σε καταστήματα του Ηρακλείου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και του Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Ηράκλειο:

Στις 05-08-2016 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα καφέ και εστίασης, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Συνολικά, ελέγχθηκαν έξι καταστήματα για τους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνουν, εάν τηρούν την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων που έχει εκδοθεί από τον δήμο Ηρακλείου. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς την υπέρβαση υφιστάμενων αδειών λειτουργίας και διοικητική αποβολή – απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων για παράνομη κατάληψη – χρήση δημοτικού χώρου καθ’ υποτροπήν. Από την ΕΛΑΣ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν.

Ενώ, στις 06-08-2016, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη για την εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και αγορανομικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

Ρέθυμνο:

Σε παραλιακό μπαρ-εστιατόριο, διαπιστώθηκε να απασχολούνται δέκα (10) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σε εστιατόριο, διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μύκονος:

Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 3.052 ευρώ, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 1.730 ευρώ, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Σαντορίνη:

Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σε εστιατόριο, κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.