τσιγάρο
Όπως ενημερώνει το ΠΑΝΣΕΚΤΕ, κυκλοφόρησαν διάφορα σχόλια περί νομιμότητας τσιγάρου προερχόμενο από φυτικές ουσίες ή ηλεκτρονικού τσιγάρου με ουσίες Μέντας κλπ. Υπενθυμίζει, λοιπόν, το πρόσφατο σχόλιο το οποίο μάλιστα είχε χαρακτηριστεί, ως κατεπείγον για την παραπληροφόρηση  γύρω από το τσιγάρο και τον Αντικαπνιστικό Νόμο 3868/2010 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2016. Επαναδημοσιεύονται, λοιπόν, τα πρόσφατα ενημερωτικά δελτία του ΠΑΝΣΕΚΤΕ, και όπως αναφέρεται κάθε
συνάδελφος ας είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για την αλλαγή του νέου προστίμου το οποίο είναι εξοντωτικό.

Ο τελευταίος νόμος 4419/2016 προσαρμόστηκε στην κοινοτική οδηγία
40/2014 και είναι και ο πλέον πρόσφατος με γενικευμένη ισχύ. Ο ανωτέρω νόμος αναφέρει ρητά την απαγόρευση του καπνίσματος στα λεγόμενα νέα προϊόντα καπνού φυτικά- ηλεκτρονικά και συναφή.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα δελτία τύπου: